ABREVIATURES

ABREV
ABS
AC
ACÚST
ADJ
ADOB
ADV
AEROD
AERON
AGR
ÀLG
ALIM
ALQ
ANÀL MAT
ANÀL VECT
ANAT
ANAT ANIM
ANAT VEG
ANGL
ANT
ANTROP
ANTROP CULT
ANTROP SOC
APIC
AR
ÀR
ARC
ARIT
ARM
ARQUEOL
ARQUIT
ART
ARXIV
ASSEG
ASTR
ASTROF
ASTROL
ATR
AUT
AUTOM
AUX
AVIC
BALÍST
BÍBL
BIBLIOG
BIBLIOT
BIOGEOG
BIOL
BIOL MOL
BIOQ
BIOTEC
BOT
BUD
CALÇ
CALEF
CARRET
CARTOG
CAST
CATOL
CERÀM
CIBERN
CIN
CINEG
CIR
CIT
CLIMAT
CODIC
COL
COL·LOQ
COM
COMPT
COND
CONF
CONJ
CONSTR
CONSTR NAV
COP
CORR
COSM
COSMOL
COSMON
CRIST
CRISTAL·L
CRÍT TEXT
CRON
DAT
DEC
DEMOG
DESP
DESTIL·L
DIAG
DIB
DIET
DIPL
DOC
DR
DR ADM
DR ARAG
DR BAL
DR CAN
DR CAT
DR CIV
DR CIV CAT
DR CONST
DR FISC
DR INTERN
DR MERC
DR PEN
DR POL
DR PROC
DR PROC CIV
DR PROC PEN
DR ROM
DR TREB
e
EBEN
ECOL
ECON
ee
ELECT
ELECTROAC
ELECTROB
ELECTROD
ELECTRÒN
ELECTROQ
ELECTROT
EL·LÍP
em
EMBAL
EMBRIOL
ENG
ENG CIV
ENG HID
ENOL
ENSENY
ENTOM
EPIG
er
es

abreviatura
usat absolutament
acusatiu
acústica
adjectiu
adoberia
adverbi
aerodinàmica
aeronàutica
agricultura
àlgebra
alimentació
alquímia
anàlisi matemàtica
anàlisi vectorial
anatomia
anatomia animal
anatomia vegetal
anglès, anglicisme
antic, antigament
antropologia
antropologia cultural
antropologia social
apicultura
article
àrab
arcaic, arcaisme
aritmètica
armament
arqueologia
arquitectura
art
arxivística
assegurances
astronomia
astrofísica
astrologia
atributiu
automobilisme
automàtica, automació
auxiliar
avicultura
balística
bíblia
bibliografia
biblioteconomia
biogeografia
biologia
biologia molecular
bioquímica
biotecnologia
botànica
budisme
indústria del calçat
calefacció
carreteres
cartografia
castellà, castellanisme
catolicisme
ceràmica
cibernètica
cinematografia
cinegètica
cirurgia
citologia
climatologia
codicologia
colorants
col·loquial
comerç
comptabilitat
condicional
confecció
conjunció
construcció
construcció naval
copulatiu
correus
cosmètica
cosmologia
cosmonàutica
cristianisme
cristal·lografia
crítica textual
cronologia
datiu
decoració
demografia
despectivament
destil·lació
diagnosi
dibuix
dietètica
diplomàtica
documentació
dret
dret administratiu
dret aragonès
dret balear
dret canònic
dret català
dret civil
dret civil català
dret constitucional
dret fiscal
dret internacional
dret mercantil
dret penal
dret polític
dret processal
dret processal civil
dret processal penal
dret romà
dret del treball
ein
ebenisteria
ecologia
economia
eine
electricitat
electroacústica
electrobiologia
electrodomèstics
electrònica
electroquímica
electrotècnia
el·lípticament
einem
embalatge
embriologia
enginyeria
enginyeria civil
enginyeria hidràulica
enologia
ensenyament
entomologia
epigrafia
einer
eines

ESCOLT
ESCR
ESCULT
ESOT
ESP
ESPECT
ESPIR
ESPORT
ESTAD
ESTÈT
ESTIL
ESTRATIG
ÈTIC
ETNOG
ETNOL
ETOL
EVOL
EXCURS
EXPL
ew
F
FAM
FARM
FERRET
FERROC
FIG
FIL
FILOL
FILOS
FIN
FÍS
FÍS ATÒM
FÍS NUC
FISIOL
FISIOL ANIM
FISIOL VEG
FITOPAT
FOLK
FON
FOREST
FOTOG
FRUCT
FUST
FUT
GALL
GAL·L
GASTR
GEN
GENEAL
GEOBOT
GEOD
GEOF
GEOG
GEOG ADM
GEOG HUM
GEOG POL
GEOG URB
GEOL
GEOM
GEOMORF
GERM
GIMN
GR
GRÀF
GRAM
GRAV
HEBR
HERÀLD
HIDR
HIDROD
HIDROG
HIDROL
HIG
HIND
HIPERB
HIST
HIST CIÈNC
HIST DR CAT
HIST ECL
HISTOL
HIST REL
HONG
HORT
ICONOG
ICT
IMMUNOL
IMPER
IMPERF
IMPERS
IMPR
IND
INDUM
INDÚST
INF
INFORM
INTERJ
INTR
INV
IRÒN
IT
JAP
JARD
jd
jm
jn
JOI
js
JUD
k
ke
km
kn
kr
ks
LING
LIT
LITÚRG
LLAT
LOC ADJ
LOC ADV
LOC CONJ
LOC INTERJ
LOC PREP
LOC VERB
LÒG
LUM
M
MAGNET
MANUT
MAR GUER
MAT
MEC
MEC ESTAD
MEC QUÀNT
MEC RELAT
MED
METAL·L
METEOR
METOD

escoltisme
escriptura
escultura
esoterisme
especialment
espectacles
espiritisme
esports
estadística
estètica
estilística
estratigrafia
ètica
etnografia
etnologia
etologia
evolució, evolucionisme
excursionisme
explosius
etwas
femení
familiar
farmàcia
ferreteria
ferrocarrils
figurat
filatura
filologia
filosofia
finances
física
física atòmica
física nuclear
fisiologia
fisiologia animal
fisiologia vegetal
fitopatologia
folklore, folklòric
fonètica, fonologia
indústries forestals
fotografia
fructicultura
fusteria
futur
gallec
gal·licisme
gastronomia
genètica; genitiu
genealogia
geobotànica
geodèsia
geofísica
geografia
geografia administrativa
geografia humana
geografia política
geografia urbana
geologia
geometria
geomorfologia
germanisme
gimnàstica
grec
arts gràfiques
gramàtica
gravat
hebreu
heràldica
hidràulica
hidrodinàmica
hidrografia
hidrologia
higiene
hinduisme
usat hiperbòlicament
història
història de la ciència
història del dret català
història eclesiàstica
histologia
història de les religions
hongarès
horticultura
iconografia
ictiologia
immunologia
imperatiu
imperfet
impersonal
impròpiament
indicatiu
indumentària
indústria
infinitiu
informàtica
interjecció
usat intransitivament
invariable
usat irònicament
italià, italianisme
japonès
jardineria
jemand
jemandem
jemanden
joieria
jemandes
judaisme
kein
keine
keinem
keinen
keiner
keines
lingüística
literatura
litúrgia
llatí
locució adjectival
locució adverbial
locució conjuntiva
locució interjectiva
locució prepositiva
locució verbal
lògica
luminotècnia
masculí
magnetisme
manutenció
marina de guerra
matemàtiques
mecànica
mecànica estadística
mecànica quàntica
mecànica relativista
medicina
metal·lúrgia
meteorologia
metodologia

MÈTR
METROL
MICROB
MIL
MIN
MINERAL
MIT
MOBL
MOT
MÚS
N
NÀUT
NEERL
NOR
NUC
NUMIS
OBR PÚBL
OBS
OBST
OCC
OCEANOG
OCULT
od
ODONT
OFIC
OFTAL
OLEÏC
ONOMÀST
ÒPT
ORFEB
ORG IND
ORG MIL
ORNIT
osf
PALEOBOT
PALEOG
PALEONT
P ANAL
PART
PAST
PAT
PEDAG
PEDIAT
PEDOL
PEJ
PELL
PENOL
PERF
PERFUM
PERIOD
PESC
PETROG
PETROL
P EXT
PINT
PINTUR
PIR
PL
PLÀST
POÈT
POLÍT
POP
PORT
P P
PR
PREHIST
PREP
PRON
PROTEST
PSIC
PSIQ
pt
PUBL
qch
qqn
QUÍM
QUÍM ANAL
QUÍM IND
QUÍM INORG
QUÍM ORG
RADIOTÈC
RAM
REFRIG
REG
RELIG
RELIG OR
RELL
REL TREB
RET
s
sby
se
SER
SIGIL·L
SILV
SING
sm
sn
SOCIOL
sp
sr
ssp
sth
SUBJ
SUR
TÀCT
TAUROM
TB
TEAT
TECNOL
TELECOM
TEOL
TERAP
TERMO
TERMOT
TÈXT
TIPOG
TOPOG
TOPOL
TOXICOL
TR
TRÀNS
TRANSP
TRAUM
TUR
u
UK
URBAN
US
V
var
VETER
VG
VIDR
VITIC
VULG
XIN
ZOOL
ZOOT

mètrica
metrologia
microbiologia
ciències militars
mineria
mineralogia
mitologia
mobiliari
motors
música
neutre; nom
nàutica
neerlandès
noruec
nucleònica
numismàtica
obres públiques
obsolet
obstetrícia
occità, occitanisme
oceanografia
ocultisme
oder
odontologia
oficis manuals
oftalmologia
oleïcultura
onomàstica
òptica
orfebreria
organització industrial
organització militar
ornitologia
oneself
paleobotànica
paleografia
paleontologia
per analogia
partícules elementals
pastisseria
patologia
pedagogia
pediatria
pedologia
pejoratiu
pelleteria
penologia
perfet
perfumeria
periodisme
pesca
petrografia
indústria petroliera
per extensió
pintura
indústria de pintures
pirotècnia
plural
plàstics
poèticament
ciències polítiques
popular
portuguès
participi passat
present
prehistòria
preposició
pronom, pronominal
protestantisme
psicologia
psiquiatria
past tense
publicitat
quelque chose
quelqu'un
química
química analítica
química industrial
química inorgànica
química orgànica
radiotècnia
ramaderia
refrigeració
regional
religió
religions orientals
rellotgeria
relacions del treball
retòrica
sich
somebody
seine
sericultura
sigil·lografia
silvicultura
singular
seinem
seinen
sociologia
species
seiner
subespècie
something
subjuntiu
indústria surera
tàctica
tauromàquia
també
teatre
tecnologia
telecomunicacions
teologia
terapèutica
termodinàmica
termotècnia
indústria tèxtil
tipografia
topografia
topologia
toxicologia
usat transitivament
trànsit
transports
traumatologia
turisme, viatges
und
anglès britànic
urbanisme
anglès americà
verb
varietat
veterinària
vegeu
indústria vidriera
viticultura
vulgar
xinès
zoologia
zootècnia