PRESENTACIÓ

Sota el títol de Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany presentem un diccionari que, en realitat, n'inclou nou de diferents. L'obra està estructurada en dues parts clarament diferenciades.

La primera part (accés pel botó català), que és la que és pròpiament multilingüe, conté un Diccionari de la llengua catalana de 20.000 entrades amb més de 30.000 definicions d'acord amb els diferents sentits, que ha estat extret de la base de dades lexicogràfica d'Enciclopèdia Catalana. Les definicions van acompanyades d'un bon nombre d'exemples, locucions i frases fetes.

A continuació, en un bloc a part de les definicions, cada article ofereix les equivalències en castellà, anglès, francès i alemany. El tractament donat a aquest bloc de traduccions és una de les novetats del present diccionari. No ens hem limitat a donar una traducció única o gairebé única de cada entrada sinó que hem indicat les equivalències segons els diferents sentits i, fins i tot, la traducció de moltes locucions i frases fetes. És a dir que presentem un diccionari bilingüe des del català a cadascuna d'aquestes llengües.

La segona part de l'obra (accés pels botons castellà, anglès, francès i alemany) conté quatre diccionaris bilingües inversos: castellà-català, anglès-català, francès-català i alemany-català. Aquest fet permet que no tan sols puguem trobar l'equivalent d'una paraula catalana en una altra llengua o l'equivalent català d'una paraula francesa o alemanya sinó que fins i tot, passat pel català, podem arribar a trobar l'equivalent alemany d'una paraula castellana o anglesa.

Estem convençuts que aquest Diccionari de la llengua catalana multilingüe castellà-anglès-francès-alemany serà una eina ben útil per a tos els usuaris de la llengua i que contribuirà a consolidar el coneixement tant de la nostra llengua com de les que ens envolten.